Wie we zijn

De Galatea Foundation is opgericht in 2018. Zij stelt zich ten doel een  artistieke, culturele inburgering van kunstenaars in een achterstandspositie. Bij voorkeur kunstenaars met een recent migratieverleden (zijnde  voormalig vluchtelingen met een verblijfsstatus), die zich in Nederland hebben gevestigd. Belangrijk is dat deze kunstenaars zich  professioneel op een kwalitatief hoog artistiek niveau met beeldende kunst bezig houden.

De Foundation  wil deze culturele inburgering  realiseren  door aanmoedigen en vergroten van de artistieke vaardigheden en  maatschappelijke kansen van deze nieuwe Nederlanders, om hen zo in de gelegenheid te stellen om hun ontplooiing als kunstenaar in Nederland te optimaliseren en om hun maatschappelijke acceptatie en bekendheid in de Nederlandse samenleving te vergroten.

Organisatie

De Galatea Foundation bestaat uit 4 bestuursleden plus een extern adviseur. De adviseur zal samen met het bestuur de ingezonden werken van de kunstenaars beoordelen, de shortlist opstellen en de winnaar van de Galatea prijs bepalen.

Bestuursleden

– Voorzitter: Mikkel Hofstee,  Maarssen
– Penningmeester:  Lieuwe Faber, Den Haag
– Secretaris:  Hetje van Spronsen, Laren
Algemeen lid: Jaap Versteegh, Maarssen

ContactInfo@galateafoundation.org

Adviseur
– Senad Alic, artistiek leider van De Werkelijkheid.

Comité van aanbeveling
– de heer Gary Schwartz, Rembrandt specialist en oprichter CODART
– de heer Peter Schoon, algemeen directeur Dordrechts Museum
– de heer Bart Rutten, algemeen directeur Centraal Museum Utrecht
– de heer Jop Ubbens, vh directeur Christie’s. Amsterdam.

Beloningsbeleid
Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuurders geen beloning. Bestuurders  kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
Algemene gegevens
KvK: 73256684
Fiscale nr
RSIN: 859424200
Bankrek nr:  NL29 INGB 0008 9238 86