wie we zijn

Organisatie

De Galatea Foundation bestaat in dit eerste jaar uit 4 bestuursleden plus een extern adviseur. De adviseur zal samen met het bestuur de ingezonden werken van de kunstenaars beoordelen, de shortlist opstellen en de winnaar van de Galatea prijs bepalen.

Bestuursleden

Voorzitter: de heer M. (Mikkel) Hofstee,  Maarssen.

Penningmeester: de heer S.L (Sipke Lieuwe) Faber, Den Haag.

Secretaris: mevrouw G.E (Georgette Elisabeth) van Spronsen, Laren.

Algemeen lid (adviseur kunst en cultuur): de heer T. (Taco) Faber, Heemstede.

ContactInfo@galateafoundation.org

Adviseur beoordelingscommissie
Mevrouw Annette Kraus, beeldend kunstenaar en docent HKU

Beloningsbeleid
Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuurders geen beloning. Bestuurders  kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
Algemene gegevens
KvK: 73256684
Fiscale nr
RSIN: 859424200
Bankrek nr:  NL29 INGB 0008 9238 86