Hoe ondersteunen wij

De Galatea foundation stimuleert integratie van kunstenaars met een migratieverleden om hun carrière perspectieven te kunnen vergroten. De foundation biedt deze ondersteuning door het organiseren van de volgende activiteiten ter stimulering van de cultureel-artistieke inburgering:

  • Het verzorgen van informatiebijeenkomsten voor deze kunstenaars, waar ingegaan zal worden op de diverse aspecten van de kunst in Nederland, zoals geschiedenis, opbouw, organisatie en mogelijkheden van de kunstwereld, enzovoorts.
  • Het organiseren van educatieve bijeenkomsten en cursussen op het terrein van kunst en cultuur in relatie tot de situatie in Nederland.
  • Het (doen) organiseren van tentoonstellingen en het verzorgen van cultureel artistieke publicaties.
  • Het faciliteren van tentoonstellingsruimte dan wel het ter beschikking stellen van ruimten om de ontplooiing van de kunstenaars gestalte te geven.
  • Het uitschrijven van een oeuvreprijs, de Galateaprijs.

Voor belangrijke data kijkt u bij Agenda.
Via de site houden we u op de hoogte van bovengenoemde activiteiten.