Hoe ondersteunen wij

De Galatea Foundation stelt zich ten doel een artistieke, culturele inburgering van kunstenaars in een achterstandspositie.
De Foundation biedt deze ondersteuning  aan de kunstenaars door het organiseren van activiteiten ter stimulering van de cultureel-artistieke inburgerging:

  • Het verzorgen van informatiebijeenkomsten voor deze kunstenaars, waar ingegaan zal worden op de diverse aspecten van de kunst in Nederland, zoals geschiedenis, opbouw, organisatie en mogelijkheden van de kunstwereld, enzovoorts.
  • Het entameren van educatieve bijeenkomsten en cursussen op het terrein van kunst en cultuur i.r.t. de situatie in Nederland.
  • Het (doen) organiseren van tentoonstellingen en het verzorgen van cultureel artistieke publicaties.
  • Het faciliteren van tentoonstellingsruimte dan wel het ter beschikking stellen van ruimten om de ontplooiing van de kunstenaars gestalte te geven.
  • Het uitschrijven van een oeuvreprijs, de Galateaprijs (zie hieronder).

Voor belangrijke data, zie bij ‘Agenda’.
Via de site houden we u op de hoogte van bovengenoemde activiteiten.

De Galateaprijs

Dit is een oeuvreprijs die met vaste regelmaat uitgereikt zal worden. Kunstenaars die aan de criteria voldoen kunnen hier op inschrijven.
Op basis van de inschrijvingen van de kunstenaars wordt een longlist samengesteld en de jury selecteert uit de longlist drie kunstenaars.

De Galateaprijs bestaat uit een twee onderdelen:

A. Voor kunstenaars van de shortlist:
– Deelname aan een tentoonstelling
– PR tentoonstelling

B. Voor de winnaar van de Galatea prijs:
– De Galatea Penning
– Een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de kunstenaar, zoals een tentoonstelling, publicatie/kunstenaarsboek, mogelijkheid Artist in Residence.

Uitleg over aanvraag Galateaprijs

Criteria aanvrager:
– U bent professioneel werkzaam kunstenaar
– U komt uit achterstandssituatie, bij voorkeur een recent migratieverleden (max. 5 à 7 jaar)
– U heeft een verblijfsvergunning voor Nederland en bent woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden
– Uw aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van ons fonds. Neem bij twijfel contact op met de Stichting via: info@galateafoundation.org.

Procedure

De selectiecommissie beoordeelt de motivatie en de kwaliteit van het werk en selecteert daaruit 3 kandidaten voor de shortlist, op basis van zowel criteria voor deelname als inhoudelijke criteria.

De shortlist-kandidaten krijgen een tentoonstelling aangeboden waar recent werk getoond kan worden. Aan de hand van deze tentoonstelling wordt een prijswinnaar bekend gemaakt. Over de besluitvorming van de selectiecommissie wordt niet gecorrespondeerd.
De Foundation beoogt daarbij niet de persoonlijke materiële belangen van individuele kunstenaars te bevorderen.