Wat we doen

De Galatea foundation stimuleert integratie van kunstenaars (status houders met een recent verleden als vluchteling) om hun carrière perspectieven te kunnen vergroten. Dat doet ze op een aantal terreinen:

1.  De Galatea Kunstprijs
Hiermee wil de de foundation  ondersteuning bieden bij de cultureel-artistieke inburgering van gevluchte kunstenaars.
Jaarlijks wordt een tentoonstelling georganiseerd met daaraan gekoppeld
de Galatea Kunstprijs. Dit is een oeuvreprijs.

2.  Via Galatea Music ondersteunt de foundation getalenteerde, maar minder gefortuneerde musici,  door onder meer:

  • Het organiseren van concerten
  • Support te verlenen bij opnames/recordings

3.  De derde activiteit van de Galatea Foundation is de  Galatea Academy.
Kunstenaars die deel hebben genomen aan de Galatea Tentoonstelling gaven te kennen dat ze bij de introductie in Nederland ook een cursus of introductie in de westerse/Nederlandse kunstgeschiedenis hebben gemist. In 2022 zijn we in Utrecht begonnen met een 4 daagse introductie cursus kunstgeschiedenis.

Voor belangrijke data kijkt u bij Agenda.
Via de site houden we u op de hoogte van bovengenoemde activiteiten.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en jaarverslagen downloaden
In het beleidsplan kunt u meer lezen over onze doelstelling.