Hoe ondersteunen wij

De Galatea foundation stimuleert integratie van kunstenaars met een migratieverleden om hun carrière perspectieven te kunnen vergroten.
De foundation biedt deze ondersteuning door het organiseren van de volgende activiteiten ter stimulering van de cultureel-artistieke inburgering:

  • Het (doen) organiseren van tentoonstellingen en het verzorgen van cultureel artistieke publicaties.
  • Het faciliteren van tentoonstellingsruimte dan wel het ter beschikking stellen van ruimten om de ontplooiing van de kunstenaars gestalte te geven.
  • Het uitschrijven van een oeuvreprijs, de Galateaprijs.

De foundation ondersteunt ook getalenteerde, maar minder gefortuneerde musici. door onder meer:

  • Het organiseren van concerten
  • Support te verlenen bij registraties van concerten, CD’s

Voor belangrijke data kijkt u bij Agenda.
Via de site houden we u op de hoogte van bovengenoemde activiteiten.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en jaarverslagen downloaden
In het beleidsplan kunt u meer lezen over onze doelstelling.