Hoe ondersteunen wij

De Galatea Foundation biedt ondersteuning  aan de kunstenaars door:

  • Het organiseren van activiteiten ter stimulering van de cultureel-artistieke inburgerging.
  • Het verzorgen van informatiebijeenkomsten voor deze kunstenaars, waar ingegaan zal worden op de diverse aspecten van de kunst in Nederland, zoals geschiedenis, opbouw, organisatie en mogelijkheden van de kunstwereld, enzovoorts.
  • Het entameren van educatieve bijeenkomsten en cursussen op het terrein van kunst en cultuur i.r.t. de situatie in Nederland.
  • Het (doen) organiseren van tentoonstellingen en het verzorgen van cultureel artistieke publicaties.
  • Het faciliteren van tentoonstellingsruimte dan wel het ter beschikking stellen van ruimten om de ontplooiing van de kunstenaars gestalte te geven.
  • Het (doen) organiseren en houden van een prijsvraag t.b.v. de Galateaprijs.

Via de site houden we u op de hoogte over data van bovengenoemde activiteiten.

De Galateaprijs
Dit is een één of twee jaarlijkse oeuvreprijs en bestaat uit een twee onderdelen:

A. Voor kunstenaars van de shortlist:
– deelname aan een tentoonstelling
– PR tentoonstelling

B. Voor de winnaar van de Galatea prijs:
– de Galatea Penning
– een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de kunstenaar, zoals een tentoonstelling, publicatie/kunstenaarsboek, mogelijkheid Artist in Residence.

Uitleg over aanvraag Galateaprijs

Criteria aanvrager:
– U bent professioneel werkzaam kunstenaar
– U komt uit achterstandssituatie, bij voorkeur een recent migratieverleden (max. 5 jaar)
– U heeft een verblijfsvergunning voor Nederlanden bent woonachtig in het Koninkrijk der Nederlanden
– Uw aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van ons fonds. Neem bij twijfel contact op met de Stichting via: info@galateafoundation.org.

Aanmelding
Aanmelding kan via een email naar info@galateafoundation.org (zie bij ‘aanvraag’)
U dient in ieder geval te sturen:
– een beknopte brief met motivatie (maximaal 1 A4)
– een beknopt CV (max. 2 A4)
– Documentatie van reeds uitgevoerde projecten  en/of catalogus van uw werk (minimaal vijf afbeeldingen van recent werk dienen te worden toegevoegd)

De selectiecommissie beoordeelt de motivatie en de kwaliteit van het werk en selecteert daaruit 3 kandidaten voor de shortlist, op basis van zowel criteria voor deelname als inhoudelijke criteria.
De shortlist-kandidaten krijgen een tentoonstelling aangeboden waar recent werk getoond kan worden. Aan de hand van deze tentoonstelling wordt een prijswinnaar bekend gemaakt. Over de besluitvorming van de selectiecommissie wordt niet gecorrespondeerd.

Aanvragen die wij niet in behandeling nemen zijn:
– Aanvragen inzake kunstprojecten betreffende dans, theater, muziek en film
– Aanvragen voor reis- en verblijfkosten
Zie nadere informatie  onder het kopje ‘Aanvraag’ op deze site.

 

Agenda mbt de Galateaprijs 2019
Deadline voor het indienen van een aanvraag voor 2019:
Aanvraagformulier inclusief motivatiebrief met bijlages moeten uiterlijk op 15 juni 2019 ingediend zijn. Een commissie van de Galatea Foundation nodigt maximaal drie kandidaten uit voor een nadere kennismaking die plaats zal vinden in de week van 1 juli 2019.

De prijs wordt zo spoedig mogelijk daarna, maar in elk geval nog voor 27 oktober 2019 toegekend.