Galatea Academy

In 2022 is de Galatea Foundation gestart met een Academy, de Galatea Academy.

Kunstenaars die deel hebben genomen aan de Galatea Tentoonstelling vertelden  dat ze bij de introductiecursussen /inburgering in Nederland een introductie in de westerse/Nederlandse kunstgeschiedenis hebben gemist. Dit hiaat willen wij voorlopig opvullen met onze Galatea Academy.

Deelnemers Galatea AcademyIn 2022 heeft Jaap Versteegh van de Galatea Foundation in het AzC te Utrecht de eerste cursus kunstgeschiedenis gegevens (een blok van 4 middagen inclusief bezoek musea). Dit was een groot succes.

In 2023 staat er weer een cursus kunstgeschiedenis in de planning.