Doneren/giften

De Galatea Foundation is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Mocht u onze stichting een warm hart toedragen, dan zijn donaties van harte welkom.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zie hiervoor de site van de belastingdienst
Rekeningnr: NL29 INGB 008923886
T.n.v. Stichting Galatea, Maarssen

Organisatie

De Galatea Foundation bestaat uit 4 bestuursleden plus een extern adviseur. De adviseur zal samen met het bestuur de ingezonden werken van de kunstenaars beoordelen, de shortlist opstellen en de winnaar van de Galatea prijs bepalen.

Bestuursleden

– Voorzitter: Mikkel Hofstee,  Maarssen
– Penningmeester:  Lieuwe Faber, Den Haag
– Secretaris:  Hetje van Spronsen, Laren
Algemeen lid: Jaap Versteegh, Maarssen

ContactInfo@galateafoundation.org

Adviseur
– Senad Alic, artistiek leider van De Werkelijkheid.

Comité van aanbeveling
– de heer Gary Schwartz, Rembrandt specialist en oprichter CODART
– de heer Peter Schoon, algemeen directeur Dordrechts Museum
– de heer Bart Rutten, algemeen directeur Centraal Museum Utrecht
– de heer Jop Ubbens, vh directeur Christie’s. Amsterdam.

Beloningsbeleid
Voor hun werkzaamheden ontvangen bestuurders geen beloning. Bestuurders  kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
Algemene gegevens
KvK: 73256684
Fiscale nr
RSIN: 859424200
Bankrek nr:  NL29 INGB 0008 9238 86