Beleid Stichting Galatea Foundation

HieronderĀ  kunt u het beleidsplan en eerste jaarplan (2019) van de Galatea Foundation downloaden. In dit plan zetten we onze uitgangspunten op een rij en formuleren wij onze visie op de toekomst. Deze toekomstvisie kan aan de hand van nieuwe bevindingen voor de komende jaren worden bijgesteld. Om die reden geldt dit plan in eerste instantie voor 2019.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en het jaarverslag 2019 downloaden