Aanvraag 2020

Aanmelding kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.
Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende documentatie mee te sturen:

 • een beknopte brief met motivatie (maximaal 1 A4)
 • een beknopt CV (max. 2 A4)
 • Documentatie van reeds uitgevoerde projecten  en/of catalogus van uw werk (minimaal vijf afbeeldingen van recent werk dienen te worden toegevoegd) 

De Galatea Foundation behandelt uitsluitend aanvragen die digitaal zijn ingediend.
Het daarvoor benodigde aanvraagformulier vindt u hieronder.

Agenda mbt de Galateaprijs 2020
Data voor de aanvraag in 2020:
– 1 september 20209: aanvraagformulier inclusief motivatiebrief met bijlages moeten uiterlijk op die datum ingediend zijn.
– 3 – 17 september 2020: de commissie van de Galatea Foundation nodigt maximaal drie kandidaten uit voor een nadere kennismaking en uitleg over de tentoonstelling.
– 11 oktober 2020: start tentoonstelling. Dit is tevens de beoordelingsperiode voor de Galateaprijs.
– 25 oktober 2020: toekenning en uitreiking van de Galateaprijs.

Voor een aanvraag voor ondersteuning moet u rekening houden met de volgende zaken:

 1. Uw aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van ons fonds. Neem bij twijfel contact op met de foundation via info@galateafoundation.org
 2. U kunt slechts 1 aanvraag per jaar (12 maanden) indienen.
 3. U dient er rekening mee te houden dat de behandeltijd minimaal 2 weken in beslag neemt.
 4. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen, dus zonder verwijzingen naar correspondentie.
 5. U dient een Nederlands bankrekeningnummer te hebben.
 6. Verblijfskosten komen in de regel niet voor steun in aanmerking.
 7. Alleen individuele personen komen in aanmerking voor de prijs.
 8. Naast het invullen van het aanvraagformulier dient u de volgende documentatie mee te sturen:
  – Een beknopte brief met motivatie (maximaal 1 A4)
  – Een beknopt CV (max. 2 A4)
  – Documentatie van reeds uitgevoerde projecten en/of catalogus van uw werk
     (minimaal vijf afbeeldingen van recent werk dienen te worden toegevoegd, graag jpg formaat):
     – de maximale bestandsgrootte per document is 2 mb.
     – CV en motivatie  graag als pdf-bestand aanleveren. Documenten met het bestandsformaat .docx worden niet gelezen
 9. Bij toekenning van de prijs dient de aanvrager de naam van de foundation te vermelden in de promotie hiervan.
 10. Bij toekenning van de prijs dient de aanvrager uiterlijk 3 weken na afloop van het project beeld- en tekstmateriaal aan te leveren voor het archief en de website van de Galatea Foundation.