Aanvraag 2022

De deadline voor de aanvragen is 11 april 2022, 24.00 uur. Deadline is verstreken.

Aanmelding kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

De Galatea Foundation behandelt uitsluitend aanvragen die digitaal zijn ingediend.
Het daarvoor benodigde aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Voor een aanvraag voor ondersteuning moet u rekening houden met de volgende zaken:

 1. Uw aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van ons fonds. Neem bij twijfel contact op met de foundation via info@galateafoundation.org
 2. U dient er rekening mee te houden dat de behandeltijd minimaal 2 weken in beslag neemt.
 3. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen, dus zonder verwijzingen naar correspondentie.
 4. U dient een Nederlands bankrekeningnummer te hebben.
 5. Verblijfskosten komen in de regel niet voor steun in aanmerking.
 6. Alleen individuele personen komen in aanmerking voor de prijs.
 7. Naast het invullen van het aanvraagformulier dient u de volgende documentatie mee te sturen:
  – Een beknopte brief met motivatie (maximaal 1 A4)
  – Een beknopt CV (max. 2 A4)
  – Documentatie van reeds uitgevoerde projecten en/of catalogus van uw werk
     (minimaal vijf afbeeldingen van recent werk dienen te worden toegevoegd, graag jpg formaat):
     – de maximale bestandsgrootte per document is 2 mb.
  – CV en motivatie  graag als pdf-bestand aanleveren. Documenten met het bestandsformaat .docx worden niet gelezen
 8. Bij toekenning van de prijs dient de aanvrager de naam van de foundation te vermelden in de promotie hiervan.
 9. Bij toekenning van de prijs dient de aanvrager uiterlijk 3 weken na afloop van het project beeld- en tekstmateriaal aan te leveren voor het archief en de website van de Galatea Foundation.

Om je aan te melden, klik hieronder op ‘Aanvraagformulier
Let op: Aanvragen na 24.00 uur worden niet meer in behandeling genomen

Aanvraag formulier