Galatea foundation

De Galatea Foundation is opgericht in 2018. Zij stelt zich ten doel een  artistieke, culturele inburgering van kunstenaars in een achterstandspositie. Bij voorkeur kunstenaars met een recent migratieverleden (zijnde  voormalig vluchtelingen met een verblijfsstatus), die zich in Nederland hebben gevestigd.
Belangrijk is dat deze kunstenaars zich  professioneel op een kwalitatief hoog artistiek niveau met beeldende kunst bezig houden.

De Foundation  wil deze culturele inburgering  realiseren  door het aanmoedigen en vergroten van de artistieke vaardigheden en  maatschappelijke kansen van deze nieuwe Nederlanders. Het doel is hen zo in de gelegenheid stellen om hun ontplooiing als kunstenaar in Nederland te optimaliseren en om hun maatschappelijke acceptatie en bekendheid in de Nederlandse samenleving te vergroten.

De Foundation werkt samen met De Werkelijkheid, een divers kunstenaarscollectief van alle disciplines, uit de hele wereld hier neergestreken.

De Galatea Foundation is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Mocht u onze stichting een warm hart toedragen, dan zijn donaties van harte welkom. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Rekeningnr: NL29 INGB 008923886
T.n.v. Stichting Galatea, Maarssen