Galatea foundation

De Galatea Foundation is opgericht in 2018. Zij stelt zich ten doel een  artistieke, culturele inburgering van kunstenaars in een achterstandspositie, bij voorkeur met een recent migratieverleden (zijnde  voormalig vluchtelingen met een verblijfsstatus), die zich in Nederland hebben gevestigd. Belangrijk is dat deze kunstenaars een verblijfsvergunning hebben.

De Foundation  wil deze culturele inburgering  realiseren  door aanmoedigen en vergroten van de artistieke vaardigheden en  maatschappelijke kansen van deze nieuwe Nederlanders, om hen zo in de gelegenheid te stellen om hun ontplooiing als kunstenaar in Nederland te optimaliseren en om hun maatschappelijke acceptatie en bekendheid in de Nederlandse samenleving te vergroten.

De Foundation beoogt daarbij niet de persoonlijke materiële belangen van individuele kunstenaars te bevorderen.